Szanowni Państwo!

Zaburzenia rytmu serca stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi spotyka się współczesny kardiolog. Jednocześnie postęp technologiczny w tej dziedzinie jest niezwykły, a nowe rozwiązania pozwalają na efektywne zabiegowe leczenie coraz szerszej grupy chorych.

Program edukacyjny „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” to miejsce pozwalające omówić nowości technologiczne w elektroterapii, które pojawiły się wczoraj, zaczynają być stosowane dziś, a także te, które będziemy mogli wdrożyć w naszej codziennej praktyce klinicznej jutro.

Możliwość omówienia, podsumowania i dyskusji na ten temat z wybitnymi ekspertami zapewniają cykliczne konferencje organizowane w Wiśle, które stanowią nieodłączną cześć programu. Chcemy się z Państwem dzielić wiedzą na temat innowacyjnego podejścia do leczenia chorych i możliwościami, które niesie współczesna elektroterapia. Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do programu edukacyjnego nowosciwelektroterapii.pl, dzięki czemu otrzymają Państwo informacje o najnowszych materiałach edukacyjnych m. in. wideo-wykładach oraz planowanych wydarzeniach.

Prof. Zbigniew Kalarus
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Konferencja

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko

ONLINE
11-13 grudnia 2020 r.

Program konferencji

PIĄTEK, 11.12.2020 r.

 

Otwarcie Konferencji: Z. Kalarus, A. Witkowski, J. Kaźmierczak, P. Mitkowski, O. Kowalski

15:30-17:30 Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo – naczyniowych w roku 2020?

Prowadzący: Z. Kalarus, P. Mitkowski, A. Witkowski

 1. Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego - co nowego na horyzoncie? K. Narkiewicz 30’
 2. Flozyny – nie tylko serce, nie tylko u pacjentów z cukrzycą! M. Małecki 30’
 3. Nowe wytyczne migotania przedsionków. Czy są nowości w profilaktyce udaru mózgu? A. Undas 30’
 4. Pacjent z AF i wieloma czynnikami ryzyka - jak leczyć wg najnowszych badań i wytycznych. M. Trusz-Gluza 30’

17:30-17:45 Przerwa

17:45-19:30 Migotanie przedsionków – wspólny problem kardiologa i neurologa.

Prowadzący: G. Opolski, A. Undas, M. Trusz-Gluza 

 1. Leczenia chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Co jest dzisiaj rutyną i co powinien wiedzieć kardiolog? A. Słowik 30’
 2. Udar niedokrwienny mózgu o niejasnej etiologii. Czy neurolog potrzebuje wsparcia kardiologa? A. Lasek-Bal 30’
 3. Leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z OZW i migotaniem przedsionków. A. Witkowski 30’

 

SOBOTA, 12.12.2020 r.

BLOK TEMATYCZNY: LECZENIE ARYTMII W 2020

SESJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

 

9:30-9:40 Rozpoczęcie. O. Kowalski, A. Sokal

9:40-10:10 Pacjent po przebytym zapaleniu wsierdzia i po usunięciu układu stymulującego. Jakie mamy możliwości dalszego leczenia? O. Kowalski, P. Mitkowski, TBD

10:10-10:20 Przerwa

10:20-10:50 Pacjentka z arytmią komorową. Czy mamy dziś większe możliwości? E. Jędrzejczyk-Patej, O. Kowalski, A. Fuglewicz

10:50-11:00 Przerwa

11:00-11:30 Starszy pacjent z migotaniem przedsionków – czy za późno na leczenie zabiegowe? E. Jędrzejczyk-Patej, O. Kowalski, A. Fuglewicz

11:30-11:40 Przerwa

11:40-12:10 Pacjent z nawrotem arytmii po ablacji migotania przedsionków. Co dalej? A. Gwizdała

12:10-12:20 Przerwa

12:20-12:50 Pacjent z rytmem zatokowym i wskazaniami do ICD. U kogo warto poszukiwać migotania przedsionków i jak? A. Kotalczyk, S. Pluta, A. Przybylski

12:50-13:00 Przerwa

13:00-13:30 Pacjent po implantacji ICD i pierwszym epizodzie VT. Czy już pora na ablację? M. Mazurek, P. Pruszkowska-Skrzep, J. Kaźmierczak

13:30-13:40 Przerwa

13:40-14:10 Pacjent po implantacji CRTD. Nowe możliwości technologiczne. S. Morawski, A. Sokal, M. Sterliński

14:10-14:20 Przerwa

14:20-14:50 Sztuczna inteligencja w urządzeniach wszczepialnych? A. Liberska, A. Sokal, A. Przybylski

14:50-15:00 Przerwa

15:00-15:30 Pacjent z utrwalonym migotaniem przedsionków. Czy rozważać leczenie zabiegowe? Jeśli tak, to jakie? S. Pluta, R. Lenarczyk, O. Kowalski

 

SOBOTA, 12.12.2020 r.

SESJA LEKARZY RODZINNYCH

 

9:30-9:40 Rozpoczęcie. Z. Kalarus

9:40-10:00 Powitanie miodem – miód i jego preparaty w praktyce lekarza. J. Stojko

10:00-11:30 Co nowego w diagnostyce i leczeniu chorych z migotaniem przedsionków wg nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ( ESC ) z roku 2020? 

Prowadzący: M. Trusz-Gluza, Z. Kalarus

 1. Pacjent po ablacji migotania przedsionków odczuwa kołatania serca. Czy ablacja była nieskuteczna? M. Trusz-Gluza 30’
 2. Pacjent skarży się na kołatania serca. Jak szukać migotania przedsionków? B. Średniawa 30’
 3. Pacjent z migotaniem przedsionków oczekuje na zabieg chirurgiczny. Jak pokierować leczeniem przeciwkrzepliwym. A. Undas 30’

11:30-11:40 Przerwa

11:40-13:10 Optymalna farmakoterapia w przewlekłej, skurczowej niewydolności serca.

Prowadzący: G. Opolski, K. Mitręga

 1. Mój pacjent był w szpitalu z powodu niewydolności serca. Dalsza optymalizacja farmakoterapii. G. Opolski 30’
 2. Pacjent z niewydolnością serca i polipragmazją z powodu chorób towarzyszących. Jak pokierować farmakoterapią? K. Mitręga 30’
 3. Pacjent z niewydolnością serca zgłasza nieadekwatne objawy. Może to depresja? Jak zoptymalizować leczenie? R. Pudlo 30’

13:10-13:20 Przerwa

13:20-14:50 Chory do implantacji ICD, CRT-D/P. Jak postępować po zabiegu.

Prowadzący: O. Kowalski, A. Sokal

 1. Mój pacjent z ICD ma nieadekwatną interwencje wysokoenergetyczną. Co dalej? P. Pruszkowska 30’
 2. Mój pacjent po implantacji CRT-D czuje się lepiej. Czy tu kończy się rola lekarza rodzinnego? Mazurek 30’
 3. Gorączka u pacjenta po implantacji urządzenia wszczepialnego. Banalny objaw czy poważna choroba? S. Pluta 30’

14:50-15:00 Przerwa

15:00-17:00 Chory z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami lipidowymi – jak diagnozować i jak leczyć?

Prowadzący: K. Narkiewicz, A. Prejbisz, P. Dobrowolski   

 1. Nadciśnienie tętnicze w ciąży – wytyczne a praktyka kliniczna. A. Prejbisz 20’
 2. Pacjentka l. 50 ze „skaczącym” nadciśnieniem tętniczym po licznych konsultacjach specjalistycznych. K. Narkiewicz 20’
 3. Młody pacjent z:
  • nadciśnieniem tętniczym - kiedy i czy rozpocząć leczenie? A. Prejbisz 20’
  • hipercholesterolemią - czy rozpocząć leczenie? kiedy podejrzewać hipercholesterolemię rodzinną? P. Dobrowolski 20’
 4. Niestosowanie się do zaleceń leczenia:
  • nadciśnienia tętniczego K. Narkiewicz 20’
  • hipercholesterolemii P. Dobrowolski 20’

17:00-17:10 Przerwa

17:10-18:10 Pacjent z arytmią komorową. Czy zawsze skierowanie do specjalisty?

Prowadzący: R. Lenarczyk, M. Mazurek

 1. Bezobjawowy pacjent/pacjentka z przypadkowo wykrytą w EKG arytmią komorową. Kiedy zapis EKG sugeruje konieczność pilnej konsultacji? Jędrzejczyk-Patej 20’
 2. Kogo kieruję do ablacji arytmii komorowej a kogo leczę zachowawczo? R. Lenarczyk 20’
 3. Chory po zawale serca z arytmią komorową. Jak postępować. Opinia Kardiologa inwazyjnego. Kowalczyk 20’

 

NIEDZIELA, 13.12.2020 r.

 

9:00-10:30 Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo – naczyniowych w roku 2020? Ciąg dalszy.

Prowadzący: Z. Kalarus, B. Średniawa, O. Kowalski

 1. Sakubitryl/walsartan, nowa opcja leczenia chorych z HF. Wpływ na remodeling mięśnia sercowego. J. Kaźmierczak 30’
 2. Empagliflozyna u pacjenta z cukrzycą typu 2 - optymalne narzędzie nie tylko w gabinecie diabetologicznym. M. Małecki 30’
 3. Apiksaban w świetle wyników badań RWD. B. Średniawa 30’

10:30-11:00 Przerwa

11:00-12:00 Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo – naczyniowych w roku 2020? Jeszcze ciąg dalszy.

 Prowadzący: Z. Kalarus, B. Średniawa, O. Kowalski

 1. Opinia Kardiologa o nowych terapiach hypoglikemizujących (flozyny, analogi GLP 1). G. Gajos 30’
 2. „Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjenta „kardiologicznego” i towarzyszącej chorobie tętnic obwodowych – jak chronić kończynę i przedłużyć życie?” Kalarus 30’

12:00-12:30 Przerwa

12:30-14:00 Co nowego w niefarmakologicznej protekcji udaru mózgu

Prowadzący: M. Demkow, G. Smolka, W. Streb

 1. Eliminacja uszka lewego przedsionka - EBM kontra rekomendacje ESC 2020. W. Streb 30’
 2. Przeciwwskazania do zabiegu eliminacji uszka lewego przedsionka – historia i teraźniejszość. G. Smolka
  Przypadek. T. Podolecki 30’
 1. Opieka nad chorym po zabiegu LAAC – farmakoterapia pozabiegowa oraz postępowanie w przypadku PDL i DRT. M. Demkow 30’

Rejestracja na III edycję konferencji „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko” zostanie uruchomiona wkrótce
11-13 grudnia 2020 r., online

 

Program edukacyjny

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko